Daorson – Hercegovačka Mikena

December 15, 2018 Dijak 0

Ostaci ovog nekad najjačeg grada u širem području nalaze se u Ošanjićima, blizu Stoca u Hercegovini. Činile su ga tri cjeline od kojih je središnja bila tvrđava – akropola koja je bila opasana ‘kiklopskim’ […]