Kapela Gospe Lipničke

August 14, 2018 Dijak 0

Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona (26) Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije […]

Saborna crkva (hram) u Tuzli

August 14, 2018 Dijak 0

Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona (28) Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije […]