kameni-spavac.online

NESTANAK BOSANSKIH KRSTJANA

February 21, 2019 Dijak 0

U povijesnoj nauci u posljednje vrijeme ističu se dva mišljenja o nestanku bogumila (krstjana, pripadnika »crkve bosanke«, patarena) u našim krajevima.A. Solovjev izlaže da su […]