Vila „Solvay“ u Lukavcu

September 12, 2018 Dijak 0

Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona (32) Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta„Predstavljanja i afirmacije nacionalnih […]

Prva dva poznata grada Bosne

September 9, 2018 Dijak 0

U djelu bizantskog cara i historičara Konstantina VII Porfirogeneta – De Administrando imperio (O upravljanju carstvom), u kojem se prvi put spominje naša domovina, Konstantin […]

Kriva ćuprija, Mostar

September 9, 2018 Dijak 0

Na rijeci Radobolji, blizu njenog ušća u Neretvu u blizini Starog mosta, nalazi se Kriva ćuprija, minijaturna verzija Starog mosta. Sagrađena je 1558. godine, osam […]