Prva dva poznata grada Bosne

September 9, 2018 admin 0

U djelu bizantskog cara i historičara Konstantina VII Porfirogeneta – De Administrando imperio (O upravljanju carstvom), u kojem se prvi put spominje naša domovina, Konstantin […]

Kriva ćuprija, Mostar

September 9, 2018 admin 0

Na rijeci Radobolji, blizu njenog ušća u Neretvu u blizini Starog mosta, nalazi se Kriva ćuprija, minijaturna verzija Starog mosta. Sagrađena je 1558. godine, osam […]