HUSEIN KAPETAN GRADASCEVIC

February 24, 2018 Dijak 0

“Zmaj od Bosne”, Kapetan grada Gradacca Kako se cesto i navodi, od konca 17. stoljeca Bosanski Ejalet (pokrajina) prestavljao je najzapadniju provinciju Osmanskog Carstva. XIX. […]

OMER PASA LATAS

February 24, 2018 Dijak 0

Narednik austrijske vojske, turski serasker i kasnije musir, karijeru je poceo kao ucitelj crtanja buduceg sultana: turska je vojska pod njegovom komandom ucinila mnoga zla […]