Glasoviti Osman-paša Pazvanoglija

November 11, 2018 Dijak 0

Poljski inžiniri preudesiše mu sustav utvrda vidinskih. Divna mu vojska sastojala je od Arbanasa, Turaka i Bugara; pošljednji su mu osobito valjali kao konjanici. Baše […]

Hadži Mehmed-beg Karađoz

November 10, 2018 Dijak 0

Hadži Mehmed-Karađoz je najveći legator Mostara i cijele Hercegovine. Rođen je u Potocima u Bijelom polju, 12 km sjeverno od Mostara. U narodu je poznat […]