Kulturni život u Humu

December 5, 2018 Dijak 0

Središta kulture u Humu  bili su dvor njenih oblasnih gospodara i dvorovi nekih krupnijih feuadalaca, hiže strojnika Crkve bosanske i krstjanski gostinjci, franjevački samostani i […]