Stećci su naši, a ko smo mi

August 19, 2018 Dijak 0

Ispod stećaka pokopavani su pripadnici katoličanstva i pravoslavlja, u tome jeste i vrijednost koja najbolje oslikava karakter Bosne i Hercegovine. Balkan kao geografski prostor i […]

Kapela Gospe Lipničke

August 14, 2018 Dijak 0

Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona (26) Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije […]

Saborna crkva (hram) u Tuzli

August 14, 2018 Dijak 0

Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona (28) Tokom 2018. godine Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Predstavljanja i afirmacije […]

DOMAĆI HOMER: Avdo Međedović

August 11, 2018 Dijak 0

Kada je u Parizu daleke 1928. godine uvaženi profesor s Harvarda i jedan od najutjecajnijih klasičnih filologa 20. stoljeća Milman Parry branio svoju doktorsku disertaciju […]