NESTANAK BOSANSKIH KRSTJANA

October 20, 2018 Dijak 0

U povijesnoj nauci u posljednje vrijeme ističu se dva mišljenja o nestanku bogumila (krstjana, pripadnika »crkve bosanke«, patarena) u našim krajevima.A. Solovjev izlaže da su […]

Džamija Esme Sultanije

October 19, 2018 Dijak 0

Esme Sultanije džamija je najvredniji objekat među jajačkim džamijama osmanskog perioda. Po svojoj veličini i obliku izdvaja se od ostalih jajačkih džamija. Esme Sultanije džamija […]

Crkva sv. Ive u Podmilačju

October 19, 2018 Dijak 0

Graditeljska cjelina Crkva sv. Ive nalazi se u naselju Podmilačje, udaljenom 10 km od Jajca, ispod masivne stijene na kojoj je, prema pretpostavkama, postojala srednovjekovna […]

Kraljev grob

October 19, 2018 Dijak 0

Kraljev grob se nalazi na zaravni Borovi, na oko 520 m nadmorske visine, na južnoj padini brda Huma, na dijelu zvanom Podhum. Na zapadu zaravni […]

Rimokatoličko groblje Hrast

October 19, 2018 Dijak 0

Rimokatoličko groblje u Jajcu se nalazi u naselju Hrast i na temelju pronađenih nadgrobnih spomenika, može se zaključiti da je vrlo staro. Kao i kod […]

Kršlakova stara kuća

October 19, 2018 Dijak 0

Kršlakova stara kuća smještena je unutar gradskih zidina, u Donjoj mahali. Nema preciznih podataka o vremenu gradnje ove kuće, mada se po načinu zidanja, vrsti […]

Musafirhana u Jajcu

October 19, 2018 Dijak 0

Musafirhana se nalazila u neposrednoj blizini Travničke kapije, na udaljenosti od oko 20 m prema jugu. Zgradu je podigao Hadži Jusuf Mulalić početkom XIX stoljeća […]