Mogućnosti obnove Starog grada Teočak

March 14, 2018 Dijak 0

U utorak, 13. marta 2018. godine delegacija Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda i Semir Hadžimusić, […]