Zaštita privatnosti

Portal Kameni spavač je u obavezi da poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, portal može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala, poput e-mail adrese, ime i prezime, podatke o računaru i internet provajderu. Kameni spavač se obavezuje da će čuvati privatnost, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.